fbpx

LOE: Bashkëpunimi me kompanitë vendore, më pas ndihma

Me qëllim të rritjes së bashkëpunimit mes investitorëve të huaj dhe kompanive vendase, Qeveria në të ardhmen të mendojë me një klauzolë në marrëveshjet për ndihmë shtetërore, t’i detyrojë investitorët e huaj të kenë furnizues nga vendi. Edhe pse viteve të fundit rritet numri i furnizuesve vendas për investitorët e huaj, pjesëmarrja ende është shumë e ulët. Nga Lidhja e Odave Ekonomike thonë se këtë kërkesë nuk e kanë dorëzuar në Qeveri .Ata thonë se me zgjidhjen aktuale ligjore, investitorët vetëm motivohen për të bashkëpunuar me furnizuesit vendor.

Sipas vlerës së subvencioneve që ju i merrni të përcaktohet një raport i caktuar prej 3.5.7, 10 për qind të prodhimit tuaj që të përmbajë lëndë të para vendore-  tha Trajan Angelovski – Anëtar i Bordit Drejtues të LOE.

Angellovski gjithashtu porositi që edhe kompanitë vendase të punojnë në modernizimin e personelit dhe atë teknologjik me qëllim që të ofrojnë prodhim cilësor. Sipas analizës së odave për vitin 2018, vetëm 4% e kompanive të anketuara kanë raportuar se janë pjesë e zinxhirëve të vlerave të kompanive nga zonat e lira ekonomike, ndërsa 6% ofrojnë një lloj të caktuar shërbimesh. Për një lloj bashkëpunimi janë prononcuar rreth 13%, 18% kërkojnë mundësi për të bashkëpunuar, dhe një shifër shumë e lartë prej 59% nuk kanë asnjë bashkëpunim dhe nuk ndërmarrin masa konkrete për tejkalimin e situatës së këtillë.

Aleksandra Spasevska