fbpx

Sot shënohet Dita Ndërkombëtare për zero diskriminim

Sot shënohet Dita Ndërkombëtare për zero diskriminim, në të cilën bëhet thirrje për t’i dhënë diskriminimit dhe për të kremtuar diversitetin, tolerancën dhe gjithë përfshirjen.

Diskriminimi është trajtimi i personave në situata analoge në mënyrë të ndryshme, ose trajnimi i njëjtë i personave në situata të ndryshme, pa justifikim objektiv dhe të arsyeshëm.Që nga fillimi i njerëzimit, diskriminimi, qoftë në një formë, qoftë në tjetrën ka paraqitur problem.

Diskriminim është bërë gjithkund ndaj njerëzve autoktonë dhe ndaj minoriteteve, diskriminimi ndodh ndaj fëmijëve, grave të cilat trajtohen si qenie njerëzore më pak të vlefshme, njerëzve të infektuar me HIV/AIDS, kundër atyre që kanë të meta fizike dhe psikike, si dhe kundër atyre me orientime të tjera seksuale.