fbpx

Strategjia për diasporën, analizë për shfrytëzimin e remitancave

Vendosja e një bashkëpunimi institucional mes shtetit dhe diasporës është synimi i strategjisë së re shtetërore dhe planit të veprimit, të miratuar në seancën e fundit të Qeverisë. Ministri pa resor i angazhuar për diasporën Edmond Ademi theksoi se strategjia bazohet në katër shtylla; duke filluar nga ajo politike, juridike dhe konsullore që ka të bëjë me lehtësimin e procedurave administrative për dokumentet e udhëtimit. Shtylla e dytë është ekonomije kurse pas saj vjen bashkëpunimi në arsim dhe kulturë. Ademi tha se strategjia do t’i japë fund ndarjes dhe partizimit të diasporës.

Ajo që ne pretendojmë dhe duam përmes kësaj strategjie është që përmes analizave dhe modeleve që kanë shtetet tjera, të shohim dhe të krijojmë një model në kuptimin e asaj se si një përqindje e vogël e atyre remitancave të shfrytëzohen për investim lokal këtu. Republika e Maqedonisë së Veriut ka shumë kuadër cilësor dhe shkencor në diasporë dhe vendosja e bashkëpunimit me këtë diasporë ka rëndësi të jashtëzakonshme. Mund të konsiderohen dy aspekte; e para i referohet përfitimit të përfaqësusve të diasporës shkencore ku do të përfshijmë angazhime të ndryshme të këtyre shkenctarëve, profesor vizitues, hulumtues, etj, dhe aspekti i dytë i refereohet bashkëpunimit institucionet të institucioneve akademike vendase dhe institucioneve të jashtme ku punojnë përfaqësues të diasporës shkencore”- tha Edmon Ademi, ministër pa resor, i angazhuar për diasporën.