fbpx

Vip, digjitalizimi i biznesit dhe shoqërisë

Kompania e telekomunikimeve VIP sot mbajti konferencën e saj të dytë me titull “Gruaja në epokën e digjitalizimit”. Në konferencë ishin pjesë edhe përfaqësuese të suksesshme dhe me ndikim nga sfera të ndryshme të biznesit dhe shoqërisë. Në fokus ishte faktori njeri dhe aftësia e tij të përshtatet në kohën e digjitalizimit në të cilën jetojmë. Nga kompania VIP theksuan se në vazhdimësi punojnë në vendosjen e teknologjive të reja informatike dhe komunikuese për t’i përmirësuar kushtet për shfrytëzuesit.

Ne e ndryshojmë edhe mënyrën e punës. Mënyra e punës të bëjë të jemi më të shpejtë, të jemi më produktiv dhe me këtë të mund të veprojmë drejtë vlerave të reja në mënyrën kur krijojmë zgjidhje për të gjithë. Ndërsa ato do mundësojnë hyrje të papenguar në epokën e digjitalizimit për të gjithë shfrytëzuesit tonë”.  – tha Mislav Galer, drejtor ekzekutiv në VIP

Alsat